Вопрос задан 07.05.2021 в 17:22. Предмет Українська мова. Спрашивает Шпилевский Леонид.

Записати слова -назви осінніх квітів поділи слова для переносу

Ответы на вопрос

Отвечает Мишина Полина.
Жор-ржи-ни, ге-рбе-ри, тро-ян-ди, айс-три, хри-зан-те-ми, чор-но-брив-ці.
Отвечает Гарбузов Роман.
  1. Хризантема - Хри-за-не-ма
  2. Вівсянка - Вів-сян-ка
  3. Георгіна - Ге-ор-гі-на
  4. Барвінок - Бар-ві-нок
  5. Астра - Ас-тра
  6. Лілея - Лі-ле-я
  7. Ромашка - Ро-маш-ка
  8. Соняшник - Сон-яш-ник
  9. Бузок - Бу-зок
  10. Конвалія - Кон-ва-лі-я

Топ вопросов за вчера в категории Українська мова

Українська мова 01.10.2018 23:46 36 Родиков Алексей.
Ответов: 1
Українська мова 30.03.2021 22:27 19 Белокопытов Артём.
Ответов: 2

Последние заданные вопросы в категории Українська мова

Українська мова 28.09.2023 07:17 25 Саттаров Булат.
Ответов: 1
Українська мова 28.09.2023 07:10 10 Розенберг Настя.
Ответов: 1
Українська мова 28.09.2023 07:10 22 Зайцев Максим.
Ответов: 1